Sech – Công nghệ phim kim loại thế hệ mới

Huper Optik Cong Nghe Phim Quang Hoc Moi Den Tu My 1

Sech  truyền sáng 60% là phim được lựa chọn cho kính lái và dành cho khách hàng mắt yếu

Sech cản chói tốt, cản nhiệt tuyệt vời và là công nghệ phim tráng đa lớp kim loại

với 60% truyền sáng, cản nhiệt 60% nhưng bạn hoàn toàn không bị hạn chế tầm nhìn vì tính Optical (quang học) của film

Facebook Messenger
Chat với chúng tôi qua Zalo
Gọi ngay